Objednávky online

Informace o stravování

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu.
Cena čipu je pro ZŠ 105,- Kč a MŠ 50,- Kč (vratná záloha).Při vrácení nepoškozeného čipu je strávníkovi záloha vyplacena. V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně - záloha propadá a strávník si musí zakoupit čip nový. Čipy se hradí v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

 

Cena oběda pro dítě v MŠ

3 -  6 let  9,- + 20,- + 7,-  =  36,- Kč 
 7 – 10 let  9,- + 23,- + 7,-  =  39,- Kč

 

Cena oběda pro žáka v ZŠ 

7 – 10 let 23,- Kč
11 – 14 let 25,- Kč
15 a více  29,- Kč

 

                                            

Dítě má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti v mateřské škole nebo základní škole.

V době prázdnin a jiného volna je automaticky ze stravování odhlášeno. V době ostatní nepřítomnosti dítěte v MŠ nebo ZŠ je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ nebo ZŠ má dítě nárok na jeden dotovaný oběd a rodiče si mohou odnést v jídlonosiči z MŠ Na Valtické 727 nebo ZŠ Na Valtické 31A, Břeclav. V následujících dnech již nárok na dotovaný oběd nevzniká a cena oběda je stejná jako pro cizí strávníky tj. 65,- Kč.

Způsob platby za stravné: 


1. Trvalým příkazem – číslo účtu školy KB 13132 – 651/0100 (při platbě internetovým bankovnictvím u účtu nezadávejte pomlčku).  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmenístrávníka. Strava se platí zálohově měsíc dopředu -vždy ke 20. dniv měsíci (první platba bude v srpnu na září) a to celá částka na měsíc (pro MŠ), jinak dítě nedostane stravu. Vyúčtování přeplatků je prováděno na konci školního roku a následně zasíláno na účty.

2. Inkasem u ČS – (musí být inkaso sjednané jen na pobočce ČS Břeclav, se kterou máme smlouvu) číslo účtu školy pro souhlas s inkasem: sběrový účet č. 0100092221/0800. Přihlášky vracejte až po vyřízení souhlasu s inkasem.  Strhávání se provádí k 15. dni v měsíci, (takže první bude 15. srpna – na měsíc září). Při zřizování souhlasu s inkasem nezadávejte z Vaší strany žádný variabilní ani specifický symbol. Touto formou se hradí obědy skutečně odebrané – nejedná se o zálohu. Vyúčtování přeplatků je prováděno na konci školního roku a následně zasíláno na účty.

3.Hotovostní platba jen výjimečně. Přeplatky jsou vyplaceny v hotovosti na konci školního roku (musí každý strávník přijít do ŠJ osobně).

Objednávání a odhlašování obědů:

Objednávky a odhlášky obědů – buď osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky na tel. 519 334 311 nebo přes internet na webových stránkách www.zsvalticka.cz (jídelna, objednávky online). V případě, že rodič, bude využívat služeb internetu, je nutné si vyzvednout přihlašovací údaje u vedoucí školní jídelny.

Objednávky a odhlášky na druhý den musíte provést vždy do 14.00 hodin předchozího pracovního dne. Tak je nastaven stravovací systém. V případě, že budete objednávat nebo odhlašovat oběd po 14.00 hodině přes internet i přes terminál nebudou Vaše hlášení akceptována.


Směrnice o stravování

  Směrnice o stravování