Objednávky online

Placení obědů ve školní jídelně

Telefon: 605 596 457, 515 51 8421


Úřední hodiny pro placení obědů jsou ve školní jídelně 

v úterý a ve čtvrtek vždy od 7.30 do 8.00 a

                                           od 9.30 do 11.30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

 

Informace o stravování

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky a zakoupení čipu.
Cena čipu je pro ZŠ 105,- Kč a MŠ 50,- Kč (vratná záloha). Při vrácení nepoškozeného čipu je strávníkovi záloha vyplacena. V případě ztráty čipu je nutné tuto skutečnost nahlásit ve školní jídelně - záloha propadá a strávník si musí zakoupit čip nový. Čipy se hradí v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Nové ceny stravného - ceny stravného platné od 1. 3. 2023:

Cena pro dítě v MŠ (přesnídávka+oběd+svačina)

3 -  6 let 

13,- + 25,- + 11,-  =  49,- Kč 

7 – 10 let

14,- + 29,- + 12,-  =  55,- Kč

 

Cena oběda pro žáka v ZŠ 

3 - 6 let 25,- Kč

7 – 10 let

29,- Kč

11 – 14 let

33,- Kč

15 a více 

38,- Kč

 

Cizí strávníci: 105,-Kč.

                                           

Dítě má nárok na školní stravování pouze v době jeho přítomnosti v mateřské škole nebo základní škole.

V době prázdnin a státních svátků je automaticky ze stravování odhlášeno. V době ostatní nepřítomnosti dítěte v MŠ nebo ZŠ je nutné obědy odhlásit. První den neplánované nepřítomnosti strávníka v MŠ nebo ZŠ má dítě nárok na jeden dotovaný oběd a rodiče si mohou odnést v jídlonosiči z MŠ Na Valtické 727 (čas vyzvednutí určí MŠ), nebo ZŠ Na Valtické 31A, Břeclav (v 11.00 hod. vstup zezadu školy, na rampě s cizími strávníky). V následujících dnech již nárok na dotovaný oběd nevzniká a režijní náklady na oběd činí 36,- Kč (ten se připočte k ceně obědu podle kategorií).

Způsob platby za stravné: 

1. Trvalým příkazem – číslo účtu školy KB 13132651/0100.  

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení strávníka nebo vám sdělíme variabilní symbol. Strava se platí zálohově měsíc dopředu - vždy ke 20. dni v měsíci (první platba bude v srpnu na září) a to celá částka na měsíc (pro MŠ), jinak dítě nedostane stravu. Vyúčtování přeplatků je prováděno na konci školního roku a následně zasíláno na účty.

2. Hotovostní platba – jen výjimečně.Přeplatky jsou vyplaceny v hotovosti na konci školního roku (musí každý strávník nebo zákonný zástupce předem zavolat a následně přijít do ŠJ osobně).

Objednávání a odhlašování obědů:

Objednávky a odhlášky obědů – buď osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky na tel. 515 51 8421 nebo přes internet na webových stránkách www.zsvalticka.cz (jídelna, objednávky online). V případě, že rodič, bude využívat služeb internetu, je nutné si vyzvednout přihlašovací údaje u vedoucí školní jídelny.

Objednávky a odhlášky na druhý den musíte provést vždy do 14.00 hodin předchozího pracovního dne. Tak je nastaven stravovací systém. V případě, že budete objednávat nebo odhlašovat oběd po 14.00 hodině přes internet i přes terminál nebudou Vaše hlášení akceptována.


Směrnice o stravování

  Směrnice o stravování 

Dohoda pro cizí strávníky

  Dohoda pro cizí strávníky