V úterý 2. května 2023 proběhla v aule naší škole beseda pro rodiče, jejímž tématem byla Kyberšikana a chování na sociálních sítích. Tato beseda byla připravena ve spolupráci s Policií České republiky. Por. Měchura rodiče seznámil s nebezpečným chováním na sociálních sítích, která bohužel může vést až ke kyberšikaně.

 

Beseda byla, dle ohlasu některých zúčastněných rodičů, úspěšná a téma kyberšikany je velmi zaujalo. Věřím, že dalších besed se v budoucnu zúčastní ještě větší počet rodičů, kteří se mohou dovědět nové poznatky z oblasti prevence.

Zpracovala: Mgr. Ludmila Výborná, školní metodik prevence