Přijímací řízení na střední školy:

Zápis dětí do 1. ročníku: 

 Žádost o odklad
 Informace k zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2023/2024
 Desatero pro rodiče

Další důležité formuláře (zápisní lístek do ŠD, přihláška ke stravování) najdete zde.
Seznam pomůcek pro 1. ročník najdete zde.