Přijímací řízení na střední školy:

Zápis dětí do 1. ročníku: 

 Žádost o odklad
 Desatero pro rodiče

Další důležité formuláře (zápisní lístek do ŠD, přihláška ke stravování) najdete zde.
Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 najdete zde
Seznam pomůcek pro 1. ročník najdete zde.