6-Školní_spolek_SOVA_logo.png

Vítejte na stránkách Školního spolku SOVA

V roce 2019 došlo k obnovení Školního spolku SOVA (v minulých letech ve škole fungovalo Sdružení rodičů SOVA).
Jsme parta rodičů a pedagogů školy, kteří zastřešují nejrůznější akce pro naše žáky. Peníze získáváme především z finančních příspěvků rodičů žáků,, z výběru dobrovolného vstupného školních akcí či ze sponzorských darů. Vybrané příspěvky jsou na základě stanov spolku použity především pro finanční pokrytí soutěží, výstav či příspěvky třídám na kulturní a výchovně vzdělávací akce. Jedním z cílů je také spojit aktivity školy a rodiny.

Z prostředků Spolku mohou být financovány školní akce, exkurze či vybavení do samotné školy dle možností a stavu finančních prostředků.

Členem spolku se stává každý rodič po zaplacení ročního členského příspěvku. Platbu může provést na účet spolku či hotově v sekretariátu školy. Členství ve Spolku zaniká uplynutím doby, na níž byl uhrazen členský příspěvek, tj. na konci příslušného školního roku. Pokud byste se i vy chtěli stát členem, stačí vyplnit Přihlášku a uhradit členský příspěvek. Výši příspěvku pro konkrétní školní rok určí členská schůze.
Práva a povinnosti orgánů spolku, jeho členu i ostatní náležitosti jsou popsány ve stanovách.